Putovanja

Putovanja. Destinacije. Snovi. Lutanja
Mesta koja smo posetili i ona koja želimo da posetimo.
Žudnja za otkrićima koja nikad ne prestaje.

trips & brand

Inbound Marketing - marketing koji privlači turiste

Dragana Jovančević / 12.12.2016.

Da bi privukli turiste u određenu destinaciju, a zatim i vaš turistički objekat, neophodno je da znate koji segment turista predstavlja vašu ciljnu grupu i ko su turisti koje želite da privučete. Treba da izvršite istraživanje kako bi saznali njihove demografske karakteristike, način ponašanja, šta je to što ih motiviše da posete određenu destinaciju i koji su njihovi ciljevi kada je ta poseta u pitanju.

Morate neprekidno da vodite računa o tome u kojoj fazi se turisti nalaze u procesu izbora turističkog putovanja, da li su u:

  • fazi svesnosti, za koju je karakteristično da znaju da su u situaciji koja za njih predstavlja priliku ili problem (godišnji odmor koji žele da provedu van svog mesta prebivališta)
  • fazi razmatranja-kada istražuju gde bi mogli da provedu svoj odmor ili u
  • fazi odlučivanja kada vrše izbor imeđu nekoliko poželjnih destinacija.

Za svaku od navedenih faza neophodno je pripremiti prilagođeni sadržaj koji će vam pomoći da privučete turiste na vaš sajt (koji kada je digital marketing u pitanju predstavlja conditio sine qua non), da ih zahvaljujući kvalitetnom sadržaju stalno vraćate na vaš sajt, steknete njihovo poverenje tako da oni odluče da posete baš vas, nakon čega bi trebalo da usledi četvrta faza, a to je oduševljenje.

Inbound Marketing

Inbound Marketing, Autor:Walter Lim

Oduševiti turiste je od izuzetne važnosti jer iako nikada više ne dođu u određenu destinaciju/turistički objekat, što je česta pojava u turističkim kretanjima zbog želje da se posete različite destinacije i steknu različita iskustva, oni će biti ambasadori vašeg brenda i širenjem pozitivne usmene propagande usmeriti ka vama svoje rođake i prijatelje, što za vas predstavlja besplatnu promociju, koja je značajnija od bilo koje druge vrste promocije jer je zasnovana na iskustvu i na poverenju.

Fokus uvek treba da bude na tome šta da uradite kako bi vas turisti sami pronašli, što naravno ne znači da treba da zanemarite plaćenu promociju. Treba se usmeriti na sledeće aktivnosti:

  • privlačenje posetilaca na sajt koji mora da bude optimizovan, povezan sa profilom na društvenim mrežama i na kom mora da postoji blog koji treba da bude obrazovnog karaktera.
  • prikupljanje kontakt informacija- da bi došli do email adrese i drugih informacija neophodno je da ponudite nešto besplatno za uzvrat, kao na primer e-book o atraktivnostima turističke destinacije do koje bi došli klikom na dugme koje predstavlja poziv na akciju, čijim izvršenjem bi posetioce odveli na landing stranu sa koje mogu da preuzmu knjigu.
  • preobraćanje onih sa kojima je uspostavljen kontakt u stalne posetioce uz pomoć email kampanja i CRM.
  • oduševljenje posetilaca uslugom kada posete destinaciju kako bi postali promoteri našeg brenda.

Inbound marketing je važan deo digital marketinga. Koje su osnovne komponente digital marketinga i kakva je njegova uloga u privlačenju turista otkrijte u priručniku:Digital marketing

digital marketing

ili na kursu Kanali digital marketing komunikacije