Putovanja

Putovanja. Destinacije. Snovi. Lutanja
Mesta koja smo posetili i ona koja želimo da posetimo.
Žudnja za otkrićima koja nikad ne prestaje.

trips & brand

Marketinške komunikacije - Vodič za preduzetnike

Dragana Jovančević / 11.12.2016.

Svi oni koji bi želeli da se kao preduzetnici bave turizmom moraju da znaju da turizam osim boravka u određenoj destinaciji podrazumeva i odluku da se ta destinacija poseti. Kako se izdvojiti iz mnoštva sličnih turističkih destinacija i beskrajnog niza preduzetnika koji nude slične usluge? Kako privući pažnju potencijalnih posetioca i učiniti da se oni iz potencijalnih preobrate u prave goste koje ćete vi ugostiti u vašim smeštajnim kapacitetima/ugostiteljskim objektima?

Treba imati u vidu da, iako je privlačenje turista u određenu destinaciju prvenstveno zadatak kako nacionalne tako i lokalnih turističkih organizacija, to samo po sebi nije dovoljno. Ako bilo ko od njih zakaže vi ćete ostati bez turista, vaši kapaciteti neće biti popunjeni a to će se negativno odraziti na vaš prihod. Zato treba da preuzmete odgovornost i preduzmete sve neophodne aktivnosti kako bi privukli željene posetioce

Značaj marketinških komunikacija


Komunikacija

Social Media Landscape, Autor:FredCavazza.net

Razvijanje efektivnih marketinških komunikacija je neophodno da bi se skrenula pažnja potencijalnih turista, prvo na samu turističku destinaciju, a zatim na uslugu koju želite da im pružite (smeštaj u vašim apartmanima ili poseta vašem restoranu u zavisnosti od toga čime se vi kao preduzetnik bavite). Neophodno je podstaći njihovo interesovanje, probuditi u njima želju za posetom, preduzeti sve što je potrebno da na kraju dođe do posete.

Da bi se to zaista i desilo neophodno je da:

  • identifikujete ciljni auditorijum
  • odredite ciljeve komunikacije
  • kreirate poruku
  • izaberete kanale komunikacije
  • izaberete izvor poruke
  • merite rezultate procesa komunikacije

Svrha marketinških komunikacija

Osnovna svrha marketinških komunikacija je:

  • da informiše-da turisti postanu svesni turističke destinacije, a u narednoj fazi i vaših smeštajnih/ugostiteljski objekata
  • da „ubedi“-da stvori pozitivne stavove prema destinaciji/turističkom objektu
  • da kreira imidž- postoji mnogo sličnih destinacija i turističkih objekata i samo imidž stvoren marketinškim komunikacijama može da obezbedi diferenciranje
  • da osnaži- da postojeće posetioce ubedi da su napravili pravi izbor

Koje su to aktivnosti koje treba da preduzmete da bi privukli turiste i kakva je uloga digital marketinga u svemu tome otkrijte u priručniku:Digital marketing

digital marketing