Kurs 2: Kanali digital marketing komunikacije

Dragana JovančevićZašto baš ovaj kurs kanali digital marketing komunikacije?

Zato što ćete na ovom kursu naučiti kako da zahvaljujući online prisustvu budete dostupni potrošačima na globalnom nivou, kako da planirate vašu reklamnu kampanju i analizirate rezultate vaših marketing aktivnosti, izvršite segmentaciju i targetiranje ciljnih segmenata, i kako da koristeći različite kanale digital marketing komunikacije kreirate željenu percepciju proizvoda/usluge, i tako ostvarite konkurentsku prednost.

Ovaj kurs se sastoji iz osam modula. Predviđeno je da se po jedan modul radi svake nedelje. Video predavanja prate i dodatni materijali u pdf formatu (tekst predavanja, prezentacije, zadaci) koje možete preuzeti, a pristup kursu imaćete šest meseci od datuma početka kursa.

Predviđene su i Skype konsultacije jednom nedeljno, grupne diskusije i razmena mišljenja polaznika grupe, kao i email komunikacija u vidu podrške ukoliko je to potrebno.

Uz predavača koji je magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na temi marketinških komunikacija i brendiranja, i svoje usavršavanje u oblasti marketinga nastavio pohađajući i uspešno završivši brojne kurseve u organizaciji poznatih svetskih univerziteta, uronite u tajne digital marketing komunikacije.

Sertifikati iz oblasti digital marketinga, inbound marketinga, i google AdWords sertifikati, kao i iskustvo u dosadašnjem radu predstavljaju garanciju kvaliteta. Upišite kurs i sami se uverite.

Prijavom na više kurseva istovremeno možete ostvariti značajni popust.Tako na primer ako upišete dva kursa istovremeno imate 15% popusta.

Ali to nije sve. Upisom sva tri kursa dobijate čak 20% popusta.

Time ne samo da ćete ostvariti znatnu novčanu uštedu već ćete i steći znanje koje predstavlja zaokruženu celinu, znanje koje će vam pomoći da ostvarite sve ono što ste oduvek želeli.

P.S. Za polaznike iz Srbije plaćanje je u dinarima a uplatu na tekući račun je moguće izvršiti svim vrstama kreditnih kartica, kao i gotovinom u najbližoj banci. Za polaznike iz inostranstva plaćanje je u evrima putem Pay Pal-a bez obzira da li imaju Pay Pal račun ili ne.

Požurite, učinite za sebe nešto lepo i korisno. Prijavite se.

Prijavi se»